تبلیغات
فرشته زیبایی - برای پسرم
تاریخ : یکشنبه 22 آذر 1394 | 07:10 ب.ظ | نویسنده : دخترم آدلیا
چقدر آرامم پسرکم که توهستی

که کنارمی وهمیشه درقلب منی


به معصومیت کودکانه ات قسم که بیشتر ازهرمادر دیگری عاشقت 


هستم


دغدغه هرروزمن بودن توست


نفس کشیدنت...


ایستادنت...


خندیدنت...


راه رفتنت...

 


 

لحظه به لحظه کنارم قدمیکشی وبزرگ میشوی


پسرکم عزیزم


دستهای کوچکت رامیگیرم تا بلند شوی  راه بروی  وحال دیگرمیدوی...


تمام لذت زندگیم همین است.


میخواهم آغوشم مادرانه ترین آغوش دنیا باشد برای تو...


میخواهم به تویاد بدهم کلمه به کلمه عشق را زندگی را


مادربودن شیرین است...آنقدرکه حتی فکرکردن به نوازش صورت پاک 


ومعصومت مرامیبرد تااوج...