تبلیغات
فرشته زیبایی - دلبندم
تاریخ : چهارشنبه 27 آبان 1394 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : دخترم آدلیا
دخترک زیبای من مهربان من که هر روز مهربانتر میشی وقتی بدون هیچ دلیلی میدویی طرف مامانی و غرق بوسه میکنی فقط با اون زبان شیرینت با لطافت تمام میگی مانی منه ( مامانیه منه) وقتی با ذوق تمام داداشیو تو بغلت فشار میدی دنیا دگرگون میشود زیبا میشود که حتی میشه همه چیزو فدا کرد که این دنیای زیبا ،زیبا بماند 
معصومیت چشمهایی که صبح موقع بیدار شدن بهم نگاه میکنه شیطنتهای موقع بازی که وقتی موقع خرابکاری با یه مظلومیت خاص تو چشمام نگا میکنی میگی من نه ( من نکردم) لحظه ای نیس که بشه بیخیالش شد 
زود بزرگ نشو دلبندم هنوز خیلی زوده کودکیت را میخوام 
جیغ بکش بخند بدو بریز بشکون خرابکاری کن ولی زود بزرگ نشو میخام با تمام وجود حست کنم هنوز  میخوام مثل الان باز هم عروسکتو به صورتم بچسبونی و خودت ادای بوسو در آری که انگار عروسکت منو میبوسه 
وقتی در حال استراحتم بیای پشتم بشینیو پیتیکو پیتیکو راه بندازی( مثل الان)
با سرعت دنیا پیش نرو دنیا سریعتر از انچه فکرشو میکنی میگذره تو کودکی کن با دنیا هم قدم نشو ارام ارام پیش برو 
 ای بهترین دقایق حیات من

لحظه های هستی من از تو پرشده ست......زود تمامش نکن