تبلیغات
فرشته زیبایی - ژولیده
تاریخ : دوشنبه 9 شهریور 1394 | 04:04 ق.ظ | نویسنده : دخترم آدلیا
دُخــتری کهـ اول صُبح بهـ زور از خواب بُلند میشهـ بــا موهای ژولیدـهـ ؛ با لـــــباس هایی کهـ از هر طرف کِش اومـدن با چِـشم های نیمهـ بـاز و نیمهـ بَستهـ در حـــال راهـ رَفتـنو زیـر لـب نق میزنه سراغ مامانشو میگیرهـ بَغـل کـردنی تـرین مــوجود دُنــیاست حَتــی بعـضیا مـیگن کهـ : میشهـ بـراش مـُرد !