تبلیغات
فرشته زیبایی - 2 روزگی
تاریخ : جمعه 26 تیر 1394 | 05:32 ب.ظ | نویسنده : دخترم آدلیا
              زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توست
              و قشنگترین لحظه لحظه روییدن توست

فرشته کوچک من! امروز دومین روزی است که به محفل گرممان قدم گذاشته ای... اکنون صدای بال زدن فرشتگان را در خانه می شنوم که برای مراقبت از تو به زمین آمده اند....

دخترکم!  صدای نفس نفس زدن هایت را در حین خواب دیدن شماره میکنم تا در دفترچه خاطرات ذهنم همه را حک کنم... نباید چیزی از قلم بیفتد...لبخندهایت زیباترین تصویری است که در این دنیای پوشالی یافته ام... یادم باشد همه را به خاطر بسپارم...

عروسکم اکنون که در خوابی بوسه ای بر دستانت می نگارم تا بدانی که عاشق ترینم...