تبلیغات
فرشته زیبایی - عشق
تاریخ : جمعه 16 مرداد 1394 | 05:23 ق.ظ | نویسنده : دخترم آدلیا

دختر که داشته باشی انگار خودت را با دست خودت پرورش میدهی... انگار مادری را از کودکی تجربه میکنی... دختر است از کودکی آفریده شده برای مادری

آن هنگام که عاشقانه موهای عروسکش را شانه میزند و قربان ضدقه های مادرانه اش رت نثار عروسکش میکند لالایی برایش میخواند و به رویش میخندد... دختر است آفریده شده از کودکی از عزیزانش مراقبت کند...

آن هنگام  که خسته از مشغله های روزانه کنارت مینشیندودستهایت را با دستهای کوچکش نوازش میکند...وقتی حتی نه پدر و نه همسر دردت را نمیفهمند به چشمهایت خیره میشودومیگوید : مامان چرا خوشحال نیستی؟

دختر که داشته باشی باید غمت را پنهان کنی بغضت را فرو بری و بخندی...

راحت با غمت میشکند...

او مادر آینده است باید صبور و آرام باشد...

هنوز بر این باورم که خداوند زنی را دوست داشته باشد تاج مادری بر سرش میگذارد ولی...

آن هنگام که عاشق زنی باشد به او دختر هدیه میدهد...