تبلیغات
فرشته زیبایی - تو آمدی
تاریخ : یکشنبه 28 تیر 1394 | 05:48 ب.ظ | نویسنده : دخترم آدلیا
                              تو آمدی 
                          تو آمدی و خدا خواست دخترم باشی
                        و بهترین غزل توی دفترم باشی
                          تو آمدی که بخندی ، خدا به من خندید
                        و استخاره زدم ، گفت کوثرم باشی
                        خدا کند که ببینم عروس گلهایی 
                        خدا کند که تو باغ صنوبرم باشی
                        خدا کند که پر از مهر مادرم باشی
                         تو دست کوچک باران باورم باشی 
                          بیا که روی لبت باغ یاس می رقصد
                          بیا گلم که خدا خواست دخترم باشی
                            تو آمدی و خدا خواست از همان اول
                          تمام دلخوشی روز آخرم باشی